Geen categorie

Verkeerstaak deel 3 flashcards

Laatst toegevoegde flashcards

Kantelen

Bij het plotseling veranderen van richting ontstaan diverse krachten op de lading. Kantelen van het voertuig ontstaat als het gemeenschappelijke zwaartepunt de kantelgrens van het voertuig overschrijdt onder de invloed van de centrifugale krachten en andere dwarskrachten in een bocht of slip.

Deze krachten worden bepaald door:

 • Plaats van het gemiddelde zwaartepunt van het voertuig en lading
 • Rijsnelheid
 • Wegverkanting
 • Bochtstraal
 • Windkracht en windrichting
 • Tonronding van de weg

21/03/2021 by Rob

Op en neerwaartse krachten (trillingen)

De lading verschuift vaak naar rechts door de tonronding van de weg.

21/03/2021 by Rob

Wat zijn dwarskrachten? (centrifugale of middelpuntvliedende krachten)

Als u door een bocht rijdt, heeft de auto de neiging naar buiten te bewegen door de centrifugale kracht. Hoe groot deze centrifugaal kracht in de bocht is, is afhankelijk van de snelheid, de bochtstraal en de wegverkanting.

De centrifugaal kracht neemt x4 toe  naarmate de snelheid stijgt

21/03/2021 by Rob

Wat zijn achterwaartse krachten (versnellingskrachten)

Als de snelheid van een voertuig vergroot wordt (door bijvoorbeeld optrekken) heeft de lading de neiging naar achteren te schuiven.

21/03/2021 by Rob

Wat zijn voorwaartse krachten (remkrachten)

Deze krachten ontstaan vooral tijdens het vertragen van het voertuig door bijvoorbeeld remmen. De lading heeft de neiging naar voren te schuiven.

21/03/2021 by Rob

Wanneer moet je een grotere volgafstand houden?

 • Achter grote voertuigen
 • Achter een auto die zelf onvoldoende afstand houdt
 • Als de weersomstandigheden slecht zijn

21/03/2021 by Rob

Hoe kan een bestuurder zijn reactietijd negatief beïnvloeden?

 • Gebruik van geestverruimende stoffen
 • Slechte lichamelijke of geestelijke conditie (vermoeidheid)
 • Gebrek aan verkeersinzicht (onervarenheid)
 • Afleiding door passagiers of omgeving
 • Afleiding door elektronica
 • Routinematig rijgedrag

21/03/2021 by Rob

Een bestuurder kan zijn reactietijd positief beïnvloeden

 • Goede lichamelijke conditie
 • Rijervaring
 • Bewust toepassen verkeersinzicht

21/03/2021 by Rob

Wat zijn de belangrijke factoren van de stopafstand

De stopafstand = Reactie-afstand + remafstand

Reactietijd:

Moment van waarnemen tot en met het moment van handelen

Remafstand:

Afgelegde afstand van het moment van handelen tot en met het moment van stilstand.

21/03/2021 by Rob

Wat is een slijtage indicator?

Bruggetjes in het profiel van de band die 1,6 MM hoog zijn, bij winterbanden is dat 4 MM. Als de bruggetjes gaan slijten moet de band worden vervangen

21/03/2021 by Rob

 

Samenvatting – Theorie van de rijtaak – Onderdeel wet en regelkennis

 • 1 Inleiding wegenverkeerswet
 • Wat staat er in artikel 5?

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

 • Hoe noemen we artikel 5 ook wel?

Kapstokartikel

 • Voor wie geldt RVV 1990?

Iedereen, zoals passagiers van auto’s of bussen. En voor onjuist en niet-geregeld gedrag op het trottoir, berm en dergelijke.

 • Samenvatting artikel 5:Niet-geregelde gedragingen wordt door artikel 5 WVW 1994 strafbaar gesteld en zijn verboden als door deze gedragingen gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan op de weg
 • Uit wat is de wegenverkeerswet opgebouwd?
  • Wet
  • Algemene Maatregel van Bestuur
  • Ministeriele regeling
  • Jurisprudentie
 • Wat is een wet?

Een wet is een geheel van regels die formeel zijn vastgesteld door de regering. Hier moet iedereen zich aan houden.

 • Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur? (AMvB?

Een algemene maatregel van bestuur is een besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Het is dus een uitwerking van wetgeving tot bruikbare regelgeving voor de uitvoering betreffende het gedrag van bijvoorbeeld verkeersdeelnemers. Het voordeel is dat niet alles precies in de wet zelf geregeld hoeft te worden. Bovendien kan een AMvB. Veel makkelijker worden gewijzigd dan een wet

 • Wat is een ministeriele regeling?

Een regeling die gemaakt wordt door een minister zonder dat de ministerraad of de kamer er aan te pas komen

 • Wat is jurisprudentie?

Uitspraken van rechters, uitspraken van de Hoge Raad gelden voor het hele land

 • De volgende AMvB’s komen uit de WVW 1994
   • RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
   • BABW Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer
   • RR Regelement Rijbewijzen
   • RV Reglement Voertuigen
   • KR Kenteken reglement
 • 2 Algemene begrippen
 • Wat is bestemmingsverkeer?

Bestuurders wier reisdoel 1 of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen

 • Wat is Bevoegd gezag?
  • Onze minister (rijkswegen)
  • Gedeputeerde staten (provinciale wegen)
  • Dagelijks bestuur waterschap (waterschapswegen)
  • Gemeenteraad (of burgemeesters en wethouders, gemeentelijke wegen
 • Wat is de periode nacht?

De periode tussen zonsondergang en zonsopkomst

 • Wat is een geslotenverklaring?

Verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.
De term gebruiken is toegepast om te voorkomen dat men met de motor aan de hand de weg in loopt en daar parkeert

 • Voorrang verlenen: Het de betrokken bestuurder in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen
 • 3 Verkeersdeelnemers
 • Juridische bestuurderIndien er sprake is van rijonderricht is de degene die rijles geeft de juridische bestuurder en tevens aansprakelijk is voor de verkeersovertredingen.
  • Afspraak
  • Overwicht
  • Werkelijk
  • AOW (afkorting)
 • Een brommobiel volgt de regels van motorvoertuigen.
 • Verkeer: alle weggebruikers
  Verkeersregelaar
  Weggebruikers: alle bestuurders en voetgangers
 • 4 Voertuigen
 • Wat zijn motorrijtuigen?

Bromfiets
Speed-Pedelec
Brommobiel
Segway
Snorfiets
Gehandicaptenvoertuig met motor
Brombakfiets

 • Wat zijn motorvoertuigen?

Motorfiets
Auto
Vrachtauto
Trekker
Autobus
Trolleybus
Tractor
Wals
Graafmachine
Heftruck
Motorgrasmaaier
Elektrische SRV-wagen
Handwagen met hulpmotor
Voorrangsvoertuigen
3-wielig motorvoertuigen (trike)

 • Wat zijn wagens?

Aanhangwagen
Bespannen wagen
Onbespannen wagen

 • Aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers
 • Wat zijn de overige voertuigen?
  • Fiets (incl. Elektrische)
  • Gehandicaptenvoertuig zonder motor
  • Tram
  • Metro
  • Trein
 • Wat is een motorvoertuig?

Een motorvoertuig vallen de gemotoriseerde voertuigen, behalve de bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen en bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

 • Autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen
 • Wat zijn aanhangwagens?

Voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers

 • Bedrijfsauto betekenis:

Een voertuig op minimaal 4 wielen. Een gehandicaptenvoertuig kan nooit een bedrijfsauto zijn, ook voertuigen met een beperkte snelheid kan nooit een bedrijfsauto zijn. In elk geval moet op het afgegeven kentekenbewijs aangegeven staan dat het een bedrijfsauto betreft.

 • Bestelauto betekenis:

Een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 KG

 • Brombakfiets betekenis:

Bromfiets op 3 symmetrisch geplaatste wielen, met 2 voorwielen en uitsluitend ingericht voor het vervoer van de bestuurder en van goederen en eventueel van een achter de bestuurder gezeten passagier. Het dragen van een helm is niet verplicht

 • Brommobiel betekenis:

Bromfiets op meer dan 2 wielen, die is voorzien van een carrosserie. Een brombakfiets is geen brommobiel, omdat deze een eigen definitie heeft. Bij een brommobiel met een open carrosserie geldt een helmplicht, behalve deze is voorzien van een autogordel. Maximumsnelheid is 45 KM per uur.

 • Wat betekent bord C9?

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 KM per uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 • Regels dierenambulance:
  • Het is geen voorrangsvoertuig
  • Er mag zich iemand in de laadruimte bevinden
  • Mag gele optische signalen voeren
 • Regels driewielig motorvoertuig:
  • Trike
  • Rijbewijs B indien gehaald voor 19-01-2013
  • Daarna Rijbewijs A
  • Indien het voertuig is uitgerust met autogordels is het gebruik ervan verplicht maar hoef je geen helm meer op.
 • Betekenis gehandicaptenvoertuig
  • Maximaal 1,10 breed
  • Ingericht voor een gehandicapte
  • Een maximumsnelheid van maximaal 45 KM per uur
  • Op de stoep maximaal 6 KM per uur

Parkeren:

  • Op de stoep (denk aan art. 5)
  • Bij een gele doorgetrokken streep (maximaal 3 uur)
  • Bij een parkeerverbod (maximaal 3 uur)
  • In een woonerf buiten de vakken (maximaal 3 uur) in vakken gelden de normale regels.
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats mag.
 • Betekenis lijnbus
  • Motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000
  • Alle motorvoertuigen kunnen lijnbussen zijn, denk aan een beltaxi en belbus. Het hoeven niet per se autobussen te zijn
 • Betekenis militaire kolonne
  • Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van de rampenbestrijdingsdienst in gebruik zijnde motorvoertuigen.

Herkenningstekens:

 1. Eerste voertuig. 2 Blauwe vlaggen links en rechts voor, blauwe kap over rechter koplamp
 2. Volgvoertuigen 1 blauwe vlag rechts, blauwe kap over rechter koplamp
 3. Laatste voertuig, 1 groene vlag rechts, groene kap over rechter koplamp
 • Betekenis motorfiets

Motorfiets op 2 wielen

  • is een motorvoertuig
  • is een motorvoertuig op 2 wielen

Motorfiets met zijspan

  • Is een motorvoertuig
  • Is een motorvoertuig op meer dan 2 wielen

Motorfiets met aanhangwagen

  • Is een motorvoertuig (+ aanhangwagen)
  • Is een motorvoertuig op 2 wielen (+ aanhangwagen)
  • Is een 2-wielig motorvoertuig (+ aanhangwagen)

 

  • Snorfiets:
  • Bromfiets geconstrueerd voor een maximumsnelheid van 25KM
  • Voertuig op 2 of 3 wielen
  • Blauwe kentekenplaat
  • Volgen de regels van fietsers
 • Betekenis uitvaartstoet
  • Een stoet, bestaande uit motorvoertuigen die in stoffelijk overschot vervoert.
  • Alleen motorvoertuigen (geen koets) die een driehoekige vlag met 3 witte strepen
  • In elk geval is een lijkwagen een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een lijkwagen, begrafeniswagen of begrafenisauto is
 • Betekenis voorrangsvoertuig

Een motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert

 • Betekenis vrachtauto
  • Motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 KG

Voorbeelden:

  • Indien een vrachtauto 10 zitplaatsen zijn aangebracht is het een autobus, geen vrachtauto
  • een bestelauto met een toegestane maximum massa meer dan 3500 KG is een vrachtauto
  • Een tram is geen motorvoertuig en kan dus nooit een vrachtauto zijn
  • Een vrachtauto met een ledige massa van 3000 KG + 900 KG vracht is een vrachtauto
 • Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen

 

Laatst toegevoegde flashcards

Welke voertuigen verstaan we onder spoorvoertuigen?

 • Trein
 • Tram
 • Metro
 • Elk ander voertuig die zich via rails voortbeweegt (NS onderhoudsvoertuig)

11/03/2021 by Rob

Uitzonderingen op het verlenen van voorrang:

 • Bestuurders op onverharde wegen aan bestuurders op kruisende verharde wegen
 • Bij bijzondere manoeuvres
 • Bestuurders van trams op een gelijkwaardig kruispunt

11/03/2021 by Rob

Wat is de hoofdregel van verlenen van voorrang:

Op gelijkwaardige kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende voertuigen

11/03/2021 by Rob

Wat valt er onder ingaan?

 • Inrijden
 • Ingaan
 • Inglijden
 • Parkeren
 • Stilstaan

11/03/2021 by Rob

Wat is wenselijk bij het rijden in de file

Het is niet wenselijk dat de bestuurder voortdurend van rijstrook wisselt, alhoewel het nergens verboden is. Wel is het wisselen van rijstrook een bijzondere manoeuvre en moet overig verkeer worden voorgelaten

02/03/2021 by Rob

Artikel 13

 1. Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd
 2. Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald

02/03/2021 by Rob

Artikel 12

Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen
Bij een doorgetrokken streep
Bij verbodsborden, verboden in te halen

Wie mogen er wel worden ingehaald voor een VOP?

 • Ruiters
 • Geleiders van rij of trekdieren of vee

02/03/2021 by Rob

Wanneer MAG er rechts worden ingehaald?

 • Fietsers, snorfietsers die sneller rijden dan bestuurders op de rijbaan
 • Bestuurders die zich rechts van de blokmarkering bevinden ten opzichte van bestuurders die zich links van de blokmarkering bevinden. Over het algemeen zal dit op autosnelwegen plaatsvinden.
 • Bestuurders die een tram willen inhalen.
 • Indien er in file wordt gereden
 • Door alle bestuurders vlak voor en op rotondes

02/03/2021 by Rob

Wanneer moet er rechts worden ingehaald?

Als bestuurders links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven naar links af te willen slaan

02/03/2021 by Rob

Artikel 11

 1. Inhalen geschiedt links
 2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald
 3. Fietsers dienen elkaar links in te halen, zij mogen andere bestuurders rechts inhalen
 4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen
 5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen

Hoofdregel blijft: inhalen gebeurd links

One Reply to “Verkeerstaak deel 3 flashcards

 1. He Makes Money Online WITHOUT Traffic?

  Most people believe that you need traffic to profit online…
  And for the most part, they’re right!
  Fact is.. 99.99% of methods require you to have traffic.
  And that in itself is the problem..
  Because frankly, getting traffic is a pain in the rear!
  Don’t you agree?
  That’s why I was excited when a good friend told me that he was profiting, but with ZERO traffic.
  I didn’t believe him at first…
  But after he showed me the proof, it’s certainly the real deal!
  I’m curious what your thoughts are.
  Click here to take a look >> https://bit.ly/3mOAfVp
  Please view it before it’s taken down.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *